: XVII : -

""

,

-, ,        [  |  ] 
NoNo No No
1  51 78 62 
2  51 79 28 
3 , ,  57 179 17 
4 , , 57 179 19 
5 , ,  120 139 41 
6, .  120 140 
7 , ,  133 242 47 
8 3 . , ,  133 242 50 
9 , , ,  133 243 
10, , , 133 243 18 
11 , , ,  133 244 10 
12 ,  133 245 
13 , ,  133 245 14 
14  134 247 21 
15 ,  136 251 33 
16 , ,  137 257 14 
17 , , , 7- 137 257 48 
18, . , , 138 260 22 
19 , , 140 280 22 
20  140 280 44 
 
- 1-


48 : 3 20
| 1 | 2 | 3 |


[ ]

  (C) 2010
.