: XVII : -

""

,

-, ,        [  |  ] 
NoNo No No
21  141 303 16 
22 , , , 141 303 42 
23 .  142 351 52 
24 .  142 352 
25 ,  145 386 
26 , , , ,  146 396 
27 . . .,  146 396 23 
28 , , . 146 396 26 
29 , , , 146 396 37 
30 , , .  146 396 54 
31, , ,  146 397 
32  146 397 22 
33, . , , 146 397 26 
34 , , ,  146 397 36 
35 ,  148 413 12 
36 , ,  148 413 32 
37 , , , , 153 453 22 
38 ..., . , 154 458 47 
39 ,  156 460 
40 ...,  157 463 
 
- 1-


48 : 3 20
| 1 | 2 | 3 |


[ ]

  (C) 2010
.